Det vil koste 62 millioner kroner bare å tilrettelegge veien til de 200 planlagte boenhetene: – Vi håper å få det inn i neste års budsjett