Ulykkessvingen fyller ikke kriteriene for skilting: – Likevel vil vi nå markere bedre at det er en sving

UNDERSØKER: Statens vegvesens Leif Petter Bratbakk og Ole Magnus Paulsen var på stedet for å gjøre undersøkelser onsdag.

UNDERSØKER: Statens vegvesens Leif Petter Bratbakk og Ole Magnus Paulsen var på stedet for å gjøre undersøkelser onsdag.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak sier den aktuelle svingen skal markeres tydeligere. Det er imidlertid ikke grunnlag for å sette ned fartsgrensa.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

– Det er tragisk når slike ulykker skjer, både for familien, lokalsamfunnet og oss i Statens vegvesen som jobber for at færrest mulig skal bli skadet eller drept i trafikken, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Han forteller at de i likhet med alle andre ulykker med alvorlig skadde eller drepte, setter inn betydelige ressurser i å granske forholdene ved vegen og kjøretøyet – for å kunne forebygge lignende ulykker – et arbeid som tar tid.

Ikke «særlig stor fare»

Naimak opplyser at den aktuelle strekningen på E6 i Bjørnbærvika ikke regnes som svært ulykkesbelastet, selv om det har vært en del uheldige episoder, og at en del opplever svingen som uoversiktlig, gir det ifølge veivesenets kriterier ikke grunnlag for å skilte strekningen med «særlig stor ulykkesfare».

Han forklarer at strekningen heller ikke oppfyller kriterier for å sette ned farten fra 70 til 60 km/t.

– Selv om kriteriene for skilting ikke er oppfylt vil vi nå markere bedre at det er en sving og det skal settes opp skilt med fare for ising når det er aktuelt (høst, vinter og vår). Vi vil også forlenge dagens rekkverk i yttersvingen, forteller Naimak.

Så snart som mulig

Han forklarer at bedre markering av svingen kan innebære «sebraskilt», eventuelt i kombinasjon med skilt for «annen fare», og anbefalt maksimal hastighet.

– Dette skal skje så snart som mulig, men det er vanskelig å si eksakt dato, sier Naimak.

Regionvegsjefen forteller at den aktuelle strekningen har det han kaller «utfordringer». Svingen ligger i et skyggeområde, det er en bekk i nærheten som fukter veien, og svingen har ujevne kurver.

– Doseringen av svingen vil bli sjekket og det vil bli vurdert om det skal gjøres tiltak med fresing eller asfaltering. Eventuelt flere tiltak vil bli vurdert når veivesenets analysegruppe og politiets etterforskning har avsluttet sitt arbeid, sier Naimak.

– Det er også viktig at vi skjerper rutinene med drifting av veiene slik at framkommeligheten er trygg. Dette vil vi gjøre i samarbeid med entreprenøren, sier han.

Artikkeltags