Vil ha 80 km/t - ikke 90 km/t - forbi Krokstrand

Det foregår arbeid ved Krokstrand nå, der det bygges ny bru.

Det foregår arbeid ved Krokstrand nå, der det bygges ny bru. Foto:

DEL

Det var i forbindelse med at detaljregulering for E6 mellom Krokstrand og Bolna ble vedtatt, at kommunestyret også vedtok å gå i dialog med Statens vegvesen om fartsgrensa forbi Krokstrand. Det ble tatt opp som et såkalt romertall II-forslag.

I punkt a) i dette forslaget heter det:

– Kommunestyret ber ordføreren ta kontakt med Statens vegvesen med sikte på å få etablert fartsgrense på maksimalt 80 km/t forbi Krokstrand. Kommunestyret er kjent med at det er helårlig drift ved kafé og camping, og eierne har fremmet ønske om redusert fartsgrense.

Ap og SV stemte for dette punktet, mens de 15 andre representantene stemte mot.

Punkt b) ble enstemmig vedtatt. Det tok for seg parkeringsplasser:

– Kommunestyret ber ordføreren gå i dialog med Statens vegvesen og Bane NOR om å etablere 20 parkeringsplasser ved Bolna.

Artikkeltags