Ruster seg på ny til kamp for utviklingshemmede: – Akkurat nå opplever vi at tilbudet til denne gruppa er mer oppbevaring, enn innhold i hverdagen

Igjen ruster de til kamp på vegne av de funksjonshemmede i kommunen, og minner politikerne om løftene de ga før høstens valg.