Morten har kjempet for gang- og sykkelvei i mange år. – Signeringen av kontrakten med entreprenøren er en liten julegave

Firmaet bak mjølankontrakt skal bygge gang- og sykkelvei på Alteren.