Ulovlig utslipp av store mengder kreftframkallende stoff i Rana

Artikkelen er over 4 år gammel

I løpet av fire år kan det ha lekket 26 kilo seksverdig krom fra gammelt deponi i Mo Industripark.