Sjetteklassing brakk armen i fotballbingen på Gruben: – Heldigvis oppstår slike skader sjelden