Arbeidstilsynet godkjenner ikke tegningene for nye Gruben barneskole. Mener lærerne får for liten arbeidsplass