Ny lærlingerekord i Haalandkonsernet: – Vi har en klar målsetting om å ha 20 prosent lærlinger