Nå er det klart: Det blir ny storflyplass på Helgeland

Pressekonferanse om ny storflyplass på Hauan i Rana og på Helgeland. Erik Wulfsberg, Aino Olaisen, Henrik Johansen,

Pressekonferanse om ny storflyplass på Hauan i Rana og på Helgeland. Erik Wulfsberg, Aino Olaisen, Henrik Johansen, Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

OPPDATERT: Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen har bekreftet det som allerede var meldt - det blir lagt til rette for ny storflyplass på Helgeland.

Svendsen opplyser at storflyplassen skal bygges på Hauan.

Regjeringen bevilger 1,47 milliarder til bygging av flyplassen på NTP.

Disse pengene kommer inn i andre del av NTP, altså fra 2024 av.

Men Svendsen opplyser at det grunnet lokale bidragsmidler vil være mulig å sette starte byggestart raskest mulig.

Svendsen opplyser også at Kjærstad lufthavn i Mosjøen vil bestå.

Svndsen sier videre at det er mange som lokalt har stått på for å få på plass denne enigheten. Han takker både næringslivet, PLU og kommunen. Men spesielt ønsker han å rette en takk til Henrik Johansen i PLU.

SE VIDEO (+):

Slik reagerte et fullstappet lokale da stortingsrepresentant Kenneth Svendsen slapp nyheten om penger til ny stor flyplass på Helgeland.

LES MER: Inviterer hele Rana til Afterfly-fest klokken 1600 fredag

LES MER (+): Avinor om storflyplass: - Gledelig at en avklaring er på plass

TIDLIGERE: Klokken 1000 fredag holder representanter for  Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre en pressekonferanse på Gulbygget på Mo Industripark.

SE DIREKTE: Vi sender pressekonferansen om flyplass direkte

På pressekonferansen vil partiene legge frem følgende enighet når det kommer til ny storflyplass på Helgeland:

Enighet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre knyttet til ny lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana.

I forslaget til Nasjonal transportplan (2018 – 2029) går regjeringen inn for å bygge ny flypass på Helgeland ved Mo i Rana.  Det foreslås avsatt til prosjektet 1,47 mrd. kroner i statlige midler som fases inn i andre del av planperioden. 

Partiene støtter regjeringens forslag og er videre enige om følgende hovedpunkter knyttet til finansiering og gjennomføring:

  • Det legges til grunn at inntil 600 millioner kroner av midler fra kommunen og privat næringsliv kan gi oppstart raskest mulig. 
  • Det skal etableres en dialog med lokale parter om en avtale som gir grunnlag for lokal medfinansiering og sluttføring med statlige midler fra andre periode.
  • Det åpnes for alternativ finansiering av prosjektet gjennom for eksempel utviklingskontrakt og offentlig-privat samarbeid. En slik finansiering skal godkjennes av Stortinget.

Punktene blir fulgt opp i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan.

Rana Blad kommer tilbake med mer.

Artikkeltags