Politikerne spiller inn flere spørsmål rundt prosessen som skal avgjøre framtidas Helgelandssykehus