Styremedlem kjøpte aktuell sykehustomt ved Tovåsen året etter lokaliseringsanalyse – stemte for ett sykehus i Sandnessjøen og omegn uten å oppgi eierskapet til styret i Helgelandssykehuset

Tomta ved Tovåsen i Leirfjord som styremedlem Anders Stokka Ringkjøb glemte å nevne at han er medeier i til styret i Helgelandssykehuset, er en av to som er aktuelle for et framtidig sykehus.