Tillitsvalgte sykepleiere: – Ved å legge et nytt sykehus til Rana har vi stor tro på at vi fortsatt vil klare å rekruttere og beholde fagkompetanse