Helgelandssykehuset og 18 kommuner vil ikke ta imot praksisstudenter fra Nord universitet hvis sykepleierutdanninga i regionen legges ned