Kommunen har oppdaget at MIP i 18 år har drevet med ulovlig utfylling i Langneset, men kaller det for udramatisk

Artikkelen er over 1 år gammel