Siden 1985 har folket i Langvassgrenda ventet på at den siste biten av veien til bygda skulle få asfaltdekke. I år kommer asfalten