Åpner dørene til industriparken, slik at menigmann kan se hvordan stålemner valses og mangan produseres