Ove gleder seg til langtur på 30 dager: – Jeg drømmer om å seile inn Ranfjorden med stivpynta taubåt på nasjonaldagen

Maskinist Ove Hansen gleder seg til en 30 dager lang seilas med TB Edison over Atlanterhavet.