Står sammen mot landbasert vindkraft på Sjonfjellet: – Vi vil opplyse folk om hva som er i ferd med å skje

Norges jeger- og fiskeforbund, Polarsirkelen turlag, Naturvernforbundet i Rana og omegn, og Hestmann Strandtind reinbeitedistrikt, frykter at en vindkraftutbygging på Sjonfjellet kan bli realitet. Derfor ønsker de å være føre var, og sammen advare folk mot å støtte en slik utbygging.