Forsvarte fylkeskommunens støtte til RU for å gjøre Rana rustet til å bli et godt vertskap for en stor batterifabrikk