PLU åpner opp om anbudsrunden: – Vi er klare om få uker med en pris innenfor økonomisk ramme