Slik blir den politiske ledelsen av Rana kommune i kommende periode

DEL

Under følger en oppramsing av organiseringen av det politiske samarbeidet mellom Ap, Høyre, SV og MDG i Rana i valgperioden 2019-2023. Der det mangler navn er det fordi dette kun er medlemmene til posisjonen som er lagt til.


Ordfører: Geir Waage (Ap)

Varaordfører: Anita Sollie (H)

Formannskapet for perioden 2019-2023 består av følgende representanter for posisjonen:

1. Geir Waage (Ap)

2. Anita Sollie (H)

3. Elin Dahlseng Eide (Ap)

4. Jarl Stian Johansson (H)

5. Hilde Birgitte Rønningsen (SV)

6. Maria S. Raunsandaksel (SV)

7. Olav Nyjordet (MDG)

Vararepresentanter:

1. Lars Frøysa (Ap)

2. Gerd Helene Jakobsen (Ap)

3. Gaute Ove Larsen (H)

4. Carina Hoff Johansen (Ap)

5. Christine S. Antonsen (H)

6. Tone Pedersen (Ap)

7. Hans Myrnes (H)

8. Jan Erik Arnøy (Ap)

9. Nils Notler (Ap)

10. Peter Eide Walseth (Ap)


MPR-utvalget blir seende slik ut:

1. Leder Hans Myrnes (H)

2. Nestleder Jan Erik Arnøy (Ap)

3. Annika Wassmo (MDG)

4. Jimmy Losvik (Ap)

5. Tone Pedersen (Ap)

6. Mari Præsteng (H)

Vararepresentanter:

1. Joachim Hjartøy (H)

2. Ina Trælnes (Ap)

3. Veronika Bråten (Ap)

4. Lone Lysholm (SV)

5. Steinar Jørgensen (H)

6. Olav Nyjordet (MDG)

7. John Olav Langfjell (H)

8. Emilie Juvik (Ap)

9. Christian Lillegård (Ap)


Utvalg for oppvekst og kultur:

1. Leder Nils Notler (Ap)

2. Nestleder Christine S. Antonsen (H)

3. Carina Hoff Johansen (Ap)

4. Peter Eide Walseth (Ap)

5. John Erik Andersen (SV)

6. Malin Maria Mathisen (MDG)

Vararepresentanter

1. Fransisca K. Herbst (Ap)

2. Lene M. Stien (Ap)

3. Marius Moldovanu (H)

4. Sven Henriksen (SV)

5. Rolf Solvang (Ap)

6. Annika Wassmo (MDG)

7. Birgit Svenning (H)

8. Kent-Remo Bratland (SV)

9. Børge Pettersen (Ap)


Utvalg for helse og omsorg:

1. Leder Gerd Jakobsen (Ap)

2. Nestleder Lars Frøysa (Ap)

3. Elise Nyjordet (MDG)

4. Gaute Ove Larsen (H)

5. Cathrine Hauknes Lundenes (SV)

6. Lars Egil Sætermo (Ap)

Vararepresentanter:

1. Guro Nordlund (Ap)

2. Hilde Elvebakk (Ap)

3. Ida S. Berg (H)

4. Inge Myrvoll (SV)

5. Johanne Nyjordet (MDG)

6. May Kristin Bergli (Ap)

7. Tore S. Antonsen (H)

8. Roger Ranfjordnes (Ap)

9. Ørjan Torbergsen (H)


Kontrollutvalg:

Leder:

Nestleder: Are Nakling (Ap) - vara: Sissel B. Jensen

Medlem: Anne Lise Solberg (H) - vara Espen Haaland (H)

Medlem:

Medlem:

Valgstyre/samevalgstyre

Formannskapet velges som valgstyre/samevalgsstyre.

Partssammensatt utvalg:

Leder: Geir Waage - Vara Elin Dahlseng Eide og Lars Frøysa

Nestleder: Anita Sollie - Vara Jarl S. Johansson og Christine S. Antonsen

Hilde Rønningsen - Vara Maria S. Rausandaksel og Inge Myrvoll

Olav Nyjordet - Vara Annika Wassmo og Elise Nyjordet

Opposisjonen:

Medlem:

Medlem:

To personlige vara for hvert medlem.

Disse representantene utgjør også arbeidsgiverutvalget i Rana kommune.

Representanter til Kommunenes Sentralforbund:

Geir Waage - vara Elin Dahlseng Eide og Lars Frøysa

Anita Sollie - vara Jarl S. Johansson og Christine S. Antonsen

Opposisjonen:

Medlem:

Medlem:

To personlige vara per medlem.

Representanter til Indre Helgeland Regionråd:

Ordfører - vara Varaordfører

Leder for største opposisjonsparti med vara

Representanter til HAF:

Posisjonen har seks medlemmer - opposisjonen har fire.

1. Geir Waage - vara Gerd Jakobsen

2. Anita Sollie - vara Steinar Jørgesen

3. Annika Wassmo - vara Olav Nyjordet

4. Hilde Rønningsen - vara Maria S. Rausandaksel

5. Lars Frøysa - vara Carina H. Johansen

6. Joachim Hjartøy - vara Christine S. Antonsen

Eldreråd:

Lars Midtstraum - vara Gunn Simonsen

Opposisjonen har medlem og varamedlem

Rådet for funksjonshemmede:

Guro Nordlund - vara Lars Frøysa

Gaute Ove Larsen - vara Mari Præsteng

Havnestyre:

Fire folkevalgte med vararepresentanter.

Leder Tor Arne Strøm - vara Maria S. Rausandaksel

Nestleder: Bergit Svenning - vara Stig Frammarsvik

Opposisjonen har to medlemmer med varamedlemmer.


Artikkeltags