Opplagsfall for Rana Blad etter at «Vi vil heim» ble avviklet

DEL
I dag offentliggjorde Mediebedriftene opplagstallene for første halvår. De viser en nedgang for Rana Blad på 399 fra siste halvår i fjor. Opplaget nå er på 8.414 mot 8.813 sist. Fallet har sin forklaring.

- Nedgangen i opplagstallene våre er knyttet til at det årelange «Vi Vil Heim»-prosjektet er avviklet. Der var Rana Blad, sammen med en rekke andre næringslivsaktører, en viktig partner. Alle studentene som var medlemmer i «Vi Vil Heim», fikk også et Rana Blad-abonnement inkludert i medlemskapet. Når prosjektet i sin opprinnelige form nå er historie, får vi naturlig nok et fall i opplaget fordi vi ikke lenger bidrar med et Rana Blad-abonnement til hundrevis av studenter, sier sjefredaktør Marit Ulriksen.

- Når vi justerer for bortfallet av "Vi Vil Heim"-abonnentene, ser vi at vi holder opplaget vårt stabilt. Det kommer som et resultat av hardt arbeid, hver eneste dag, av dedikerte medarbeidere som står på for å bringe små og store nyheter ut til våre lesere. Vi er den viktigste og største redaksjonelle og kommersielle aktøren i regionen, og det er bra å se at abonnenter og kunder foretrekker oss i et tøft marked og at Rana Blad er en viktig del av folks hverdag, sier Ulriksen.

Digitalredaktør Tord Olander Pedersen peker på at opplagstallene som nå presenteres er basert på første halvår av 2019.

– Det er i den sammenhengen verdt å ta med seg at Rana Blad har hatt en voldsom digital økning etter sommerferien. Da «Vi Vil Heim»-abonnentene falt bort uke i 15 opplevde vi et fall i abonnementsmassen på 327 abonnenter i løpet av én uke. Siden da har vi jevn og solid økning som har toppet seg i løpet av de fire siste ukene. Status per nå er at vi ved inngangen av inneværende uke totalt sett har økt med 260 abonnenter i perioden siden "Vi Vil Heim"-abonnentene falt bort. Av disse 260 abonnentene har 171 kommet til i løpet av de fire siste ukene, sier Pedersen, og fortsetter:

– Tallene over gjelder det totale antallet abonnenter, altså både komplett-abonnenter (papir+digital) og digitale abonnenter. Ser vi derimot kun på antallet digitale abonnenter i den omtalte perioden, altså fra "Vi Vil Heim"-abonnentene falt bort til inneværende uke, viser disse en økning på 401 abonnenter. Det er en økning som er i tråd med utviklingen de siste årene der vi ser at vi får en stadig høyere andel med rene digitale abonnenter. Ser vi på 2019 under ett, viser abonnementstallene våre at vi har en økning på 168 rene digitale abonnenter fra start uke 1 til start uke 38, altså en økning på 168 rene digitale abonnenter til tross for bortfallet av "Vi Vil Heim"-abonnentene som fant sted i uke 15.

Opplagstallene viser ellers at Avisa Hemnes øker fra et opplag på 1.430 til 1.438. Det er også økning for Helgelands Blad (+188), mens Brønnøysunds Avis (-80) og Helgelendingen (-223) opplever nedgang. Helgelendingen mistet i likhet med Rana Blad en god del abonnenter ved avviklingen av «Vi vil heim».

Artikkeltags