Å melde seg til tjeneste som besøksvenn kan bli til nytte og glede både for den som kommer og den som ønsker velkommen inn.

Rana Frivilligsentral og Rana Røde Kors har hver for seg hatt besøkstjeneste. Nå vil de styrke og utvide tilbudet, ved å gå sammen.

Styrker og utvider

– Det finnes mange ensomme mennesker, unge og eldre. Det er mange grunner til det. For noen kan det være en idé å melde seg som besøksvenn. For andre er løsninga å ta kontakt med Frivilligsentralen for å ønske seg en venn på besøk, sier Hilde Lillerødvann i Rana Røde Kors og Stein E. Hovind i Rana Frivilligsentral.

Røde Kors har erfaring med bruk av besøkshund.

– Vår og sommer holder Røde Kors kurs for å utdanne folk til å bruke hunden i besøkstjeneste, Røde Kors har et stort kontaktnett og mange vet hva vi stor for, sier Hilde Lillerødvann før hun legger til:

– Utfordringa vår er at vi som frivillige er i ordinær jobb og lite tilgjengelig på dagtid. Spesielt ble det utfordrende i møte med institusjoner. Frivilligsentralen derimot, er åpen på dagtid.

I 25 år har sentralen i Rana, som de siste årene er ledet av Stein E. Hovind, jobbet med samme målsetting som Røde Kors når det gjelder besøkstjenesten. De har en særdeles god kontakt med hjemmetjeneste, institusjoner, lag og foreninger.

– Vi har samme målsetting begge to; å redusere ensomhet. Da er det lite hensiktsmessig å jobbe hver for oss, sier daglig leder Stein E. Hovind.

Alle trenger vi å komme oss ut, få sosial kontakt

Stein E. Hovind, daglig leder Frivilligsentralen

 

Sammen vil de ha flere ulike besøksvenntjenester å tilby, men akkurat nå trenger de folk til laget som de skal bygge opp.

Inviterer til kurs

– 7. februar starter vi opp kurs for dem som kan tenke seg å bli besøksvenn. Det går over en kveld og tar opp de viktigste tema. Er du nysgjerrig, kom og finn ut mer. Oppdager du at dette likevel ikke er noe for deg, så er det også greit. Kurset koster ikke noe, sier Hovind og Lillerødvann.

Alle over 18 år kan melde seg.

– Du må være glad i folk, like å hjelpe andre og synes det er fint å slå av en prat og ble kjent med nye mennesker, sier Hilde.

Med det flyttemønsteret folk har, er det mange innbyggere i Rana uten nettverk. Da er det godt å få kontakt gjennom en besøksvenn, eller også – du kan bli en besøksvenn. Det kan være personer som havner på sykehus, helsepark eller andre institusjoner i Rana uten å kjenne noen i nærheten. Da kan et besøk av en ny venn gjøre oppholdet litt triveligere.

– Vi har også ønske om å kunne tilby besøksvenner som kan få til aktivitet der han eller hun kommer, for ei gruppe for eksempel, sier Hilde.

– Alle trenger vi å komme oss ut, få sosial kontakt. Livet blir bedre da, supplerer Hovind.

Kurset går over fire timer, og gjøre deltakerne oppmerksom på hva som ligger i rollen som frivillig og om etiske retningslinjer.

Venn på besøk

– De skal skjønne hva som forventes, men også lære om grensesetting. Som frivillige får vi ulike problemstillinger som vi må takle og være medmenneske i. Kurset forbereder deg, og er derfor veldig viktig. Ingen får bli besøksvenn uten, sier Hilde og Stein.

På landsbasis føler flere enn hver femte av oss seg ensomme. Hele 70 000 nordmenn har ingen nære fortrolige eller venner de kan vende seg til når de trenger noen å snakke med, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Vi vil bidra til at flere får bli kjent med nye folk i Rana. Dette blir bra både for den som kommer på besøk og de som får en venn på døra, sier Hilde.

Fakta

Besøkstjenesten er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre.

Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre; om det er å gå turer eller utføre andre sosiale aktiviteter - eller bare treffes for å prate.

Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer, utflukter, trimgrupper og andre arrangementer.