Styreleder Malvin Nilsen i Rana Gruber vil ikke si noe om nivået på den nye taksten, men Rana Blad har fra flere hold fått bekreftet at verditaksten er satt til 38 millioner kroner.

– Vi har nå fått en takst som er på et akseptabelt nivå. Det er gledelig at kommunen i forhold til skattesaken ønsker å komme bedriften i møte. Som styreleder vil jeg gå inn for at bedriften skal akseptere den nye taksten, sier Nilsen.

Vi har nå fått en takst som er på et akseptabelt nivå

Malvin Nilsen Styreleder i Rana Gruber

 

Han understreker at det ikke holder at han som styreleder synes taksten er grei. Det er bedriftens styre som skal behandle saken og fatte et vedtak. Også administrerende direktør Kjell Sletsjøe er glad saken er over.

– Nivået er på linje med takst for øvrig tungindustri i kommunen, sier han.

Sletsjøe forteller videre at kommunen har betalt tilbake alt det bedriften har betalt for mye i skatt, samt morarente og utgifter til saksomkostninger.

Håper på ro

Malvin Nilsen forteller at kampen mot Rana kommune om eiendomsskatt har vært en tung og krevende prosess, som har krevd mye tid og energi.

– Det vi trenger framover er ro for på drive med det vi skal drive med, sier Nilsen, som sier at det ikke legges opp til noen feiring av den nye skattetaksten fra sakkyndig takstnemnd i eiendomsskattesaker er helt endelig, og ikke kan bli anket videre.

Sliter i motbakke

– Nivået på den nye taksten vil gi oss en årlig eiendomsskatt det blir lettere for bedriften å håndtere og det hjelper oss i en situasjon med lave jernmalmpriser, sier Nilsen.

Han forteller at det ikke er bare enkelt for Rana Gruber å holde det gående, men særs effektiv drift gjør det liv laga.

– I tillegg til de lave prisene sliter vi jo ekstra gjennom at vi gjennomførte en særs lite gunstig valutasikring i forhold til dollar, sier styrelede.

Nilsen medgir at den sikringen ble gjennomført nesten i panikk, da dollarkursen var veldig lav. Først en gang ut i 2017 er bedriften ferdige med de dårlige valutaavtalene.

Sikrer arbeidsplassene

Nilsen forteller at den nye taksten i forhold til eiendomsskatt bidrar til å sikre arbeidsplassene ved bedriften i en tøff periode, og viser til at en hel del jernmalmgruver har gått over ende den senere tiden.

Eiendomsskatt

  • Før 2010 var takstverdien for utskriving av eiendomsskatt 50 millioner kroner. Etter en retakstering i 2011 ble taksten satt til 275 millioner. Så klaget bedriften og ny takst ble 732 millioner kroner.

  • Lagmannretten opphevet den høye taksten. Ny verditakst for bedriften ble nylig fastsatt til 38 millioner kroner.