Frykter prisfall på leilighet ved etablering av ny industriterminal og dypvannskai - blir ikke hørt

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

En klage om mer støy og støv i Kongsvegen borettslag blir ikke behandlet av Rana kommune.

Klageren mener forslagene til ny detaljregulering av Rana industriterminal vil gi mer forurenings, større trafikk og støy fra kaia. Beboeren skriver i klagen at det ikke lenger er mulig å vinduer i leiligheta åpne fordi sandstøv fra kaia legger seg tjukt rundt borettslaget, særlig når det blåser.

Etablering av dypvannskai vil også gi mer forurensning mener klageren. I tillegg nevner klageren at leiligheta ikke vil kunne bli solgt til den prisen den er vurdert til på grunn av forurensningen.

Utvalget for miljø, plan og ressurs mener på sin side at det ikke kommer fram tilstrekkelig nye momenter i klagen, slik at en endring av reguleringen skal komme på tale. Et enstemming utvalg anbefalte derfor at klage ikke ble tatt til følge, og sender den videre til Fylkesmannen i Nordland for vurdering der.

Artikkeltags