Vurderer fjernvarme som standard ved byggeprosjekter

Rana kommune er strålende fornøyd med at nye kommunale bygg settes opp på en mest mulig miljøvennlig måte.