Var domfelt for narkotika - ranværing forfalsket politiattest til søknad om å bli fosterhjem