Milano er ilagt tvangsmulkt på 4.000 kroner dagen fra Arbeidstilsynet, men nekter å akseptere den