Restauranten Adams Mat& Vinhus får fortsatt ikke skjenke alkohol.

Rana Blad har skrevet flere ganger om serveringsstedet som ikke får skjenkebevilling hos Rana kommune.

I oktober sto daglig leder og eier Arturas Vaitkevicius fram og var fortvilt over behandlingen hans forsøk på å få skjenke øl, vin og brennevin hadde fått.

Etter flere måneder med fram og tilbake, kom skjenkesøknaden opp til politisk behandling i Helse- og omsorgsutvalget i Rana. På det tidspunktet var søkeren anmeldt for korrupsjonsforsøk, en sak som seinere er henlagt av politiet.

Det skjedde etter ei skjønnsmessig vurdering. Mer kan jeg ikke si ettersom møtet var lukket

Gerd Jakobsen, leder i Helse- og omsorgsutvalget i Rana kommune

 

Et enstemmig utvalg avslo søknaden, og fant søkeren uegnet til å ha slik skjenkebevilling. Dette avslaget er anket til fylkesmannen.

Innehaver Vaitkevicius søkte i desember om skjenkebevilling, nå for bare øl og vin.

Også denne søknaden fant administrasjonen ut at måtte opp i helse- og omsorgsutvalget. I et lukket møte denne uka, ga de igjen et enstemmig avslag.

– Det skjedde etter ei skjønnsmessig vurdering. Mer kan jeg ikke si ettersom møtet var lukket, sier utvalgsleder Gerd Jakobsen.

Rådmann Robert Pettersen sier møtet var lukket i medhold av offentlighetslovens §13 og forvaltningslovens §13.1 om saker som omhandler personlige forhold.

Arturas Vaitkevicius har ikke ønsket å kommentere avslaget.