Foreldre frykter økt trafikk langs skoleveien i området ved Rana ungdomsskole: – Vi er bekymret for barna våre

Foreldrene håper folk følger Rana kommunes anbefalte kjørerute når de skal skysse barna sine til skolen.