Ungdomsskolebyggene blir 52 millioner kroner dyrere enn tidligere antatt: - Jeg er bra brennsikker på at alle alternativene ville blitt mange ganger så dyr