Det vil koste mellom 60 og 70 millioner kroner å oppgradere Illhølliatunnelen på E6 til nye EU-krav