Henrik Johansen: – Jeg lover oppstart for flyplassbygging før 1. august neste år