– Vi skiller strengt mellom det som er drift og aktivitet. Alt vi får inn i form av gaver fra lag, foreninger, næringsliv og private går uavkortet til aktiviteter for brukerne, sier daglig leder for Termik, Elin Smith-Hansen.

Høy aktivitet trekker imidlertid veksler på driftssida, som nå har en manko på mellom 60.000 og 70.000 kroner.

– Vi får inn noen penger på å selge lodd, men det monner ikke, sier styreleder i Termik, Helga Vargdal og legger til:

– Vi er ute etter å finne måter å ta inn penger på, som vi står friere til å disponere slik at det også kan brukes til, for eksempel, husleie.

Selv om aktiviteten til Termik baserer seg på frivillige, så er det en jobb å planlegge, organisere og følge opp brukerne og de frivillige.

– Slik vi i kreftomsorgen ser det, er Termik et godt tilbud til alle innbyggerne i Rana kommune, det er faktisk uvurderlig, sier Synnøve Edvardsen Valla. Hun sitter i Termiks styre i egenskap av å være kreftkoordinator i Rana kommune.

Daglig leder

For å fortsette jobben i samme omfang som i dag, presiserer styret at det er nødvendig å ha en daglig leder i full stilling.

– Jeg ser det i min arbeids-hverdag, hvor viktig det er at pårørende kan få avlastning, at ensomme mennesker får noen å være sammen med, at folk kan delta på arrangement også når de trenger ledsager for å klare det, sier Valla.

Vi håper folk tenner på ideen og vil tegne støttemedlemskap

Helga Vargdal, Styreleder Rana Termik

 

Tydelig på at den offentlige helsetjenesten, som hun er en del av, ikke kan tilby det Termik gjør.

Rana kommune gir vel 500.00 kroner i tilskudd til Termik, som blant annet dekker lønn til daglig leder, men som altså ikke er nok når husleie og øvrig drift skal betales.

– Etterspørselen etter våre tjenester øker. Vi gjør mer i år enn årene før. Mange trenger ledsagere, og vi synes det er flott å kunne bidra til at livet kan leves fullt ut, sier styreleder Helga Vargdal.

Gylne øyeblikk

Termik har tidligere introdusert barvogn på Gruben sykehjem, nå har de gjort det samme på Selfors sykehjem, som et eksempel på gylne øyeblikk som skapes.

– Lyset i øynene til beboerne, ikke først og fremst fordi de vil ha noe å drikke, men over å få tilbudet og muligheten til å takke ja eller nei, gjorde inntrykk, sier daglig leder Elin Smith-Hansen.

Termik i Vefsn får inn 100.000 kroner i grasrotandel og like mye i støttemedlemskap. Det håper Termik kan være en mulighet også i Rana.

– Termik Rana har sin egen facebookside hvis du vil lese mer. Vi håper folk tenner på ideen og vil tegne støttemedlemskap. Sånn kan de hjelpe oss å hjelpe, sier Helga Vargdal.

Termik Rana

En organisasjon som bygger på frivillighet, og har 74 frivillige registert.

Har som formål å bruke. frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke og derespårørende i Rana kommune.

Er frivillig i Helseparken, på Selfors sykehjem, Gruben sykehjem, Ytteren sykehjem, Ytteren Bosenter, Rana sykehus, Kreftpoliklinikken og Lindrende Enhet.

Er hjemme hos syke og pårørende.