Fylkesmannen innrømmer å ha gjort feil: Rana og Nesna kommuner har likevel gitt elevene nok undervisningstimer