Igjen får Rana kommune varsel om tvangsmulkt fra Fylkesmannen, for ikke å følge opp tiltak for å trygge elev i skolemiljøet