Grunnen under Svartisdalveien har kollapset - veien vil bli stengt over lengre tid