Stenger midlertidig veien til Fagervollan for allmennheten etter ras