Skolen har også vært landets største på desentraliserte studier i dette tidsrommet. Først i år har høgskolen i Hedemark gått forbi HiNe på dette feltet.

- Det har vært viktig for oss her på skolen å øke kompetansen på våre medarbeidere. I de siste åra har ei lang rekke av våre ansatte oppgradert seg og det er tatt ei rekke doktorgrader blant staben. Vi har valgt å gjøre slike prioriteringer for å stå sterkt rustet til å møte framtida. En godt utdannet lærerstab er et pre når vi skal rekruttere studenter hit til Helgeland, sier gammelrektoren, og er strå lende blid på sin siste dag som rektor.

Sambygdinger

Påtroppende rektor Helge O Larsen og Arna er gamle kjente. De er fø dt i samme bygd, og fedrene deres var gode venner. I tillegg til at disse to skolelederne er fra Meisfjorden i Leirfjord så har skolen også direktør fra den lille bygda.

- Da familien og jeg flyttet til Sandnessjøen fra Tromsø så hadde jeg ikke noen jobbavtale med HiNe. Jeg pendlet til Tromsø og forskningsarbeidet mitt der, men jeg må jo innrømme at Arna stadig var på meg om jeg ikke var interessert i å begynne på HiNe. Hun skulle finne jobb til meg hvis jeg var interessert. Etter hvert ble jeg da også ansatt som HiNes første professor, og nå går jeg inn i rektorjobben etter Arna som ønsker å gå tilbake til si l ærergjerning, sier Larsen son avviser at man må være fra Meisfjorden for å nå tiltopps på Nesna.

Styrket kompetanse

Under overrekkelsen av nøklene til rektorkontoret holdt Larsen en lite tale til Arna og overrakte henne blomster. I talen framholdt han at en av Arnas mange positive sider var den evnen og viljen hun hadde hatt til å styrke kompetansen på skolen for å sikre framtida.

- Hun har hatt dette som en klar prioritering, og hun har lyktes. Hun har ogs å klart å holde HiNe utenfor de mange opprivende lokaliseringsdebattene som har herjet på Helgeland, sa Larsen.

- Jeg tror det har vært en lykke for oss at vi ligger på Nesna og ikke i en av helgelandsbyene. Slik det er nå står vi på mange måter utenfor kampen om lokalisering. Vi har etablert oss i alla regionsentrene med utdanningstilbud og på den måten tror jeg vi er med på å binde regionen sammen. Kanskje ei felles høgskole med hovedbase på Nesna kan være med å få utviklet et samarbeid på tvers av kommunegrensene, sier Arna.

Forskningsfond

- Nå når jeg kommer inn her og overtar som rektor er det alt i gang flere forskningsprosjekter. Jeg mener at det er viktig at også ei lita utkanthøgskole skal kunne vise til at det bedrives vitenskaplig arbeid. I dag er det vanskelig for forskere å finne midler til forskning. Det er ikke bare å gå til institusjonen der du jobber for å få penger. Slik tror jeg faktisk det bør være. Derfor har vi lagt fram et forslag om å danne et forskningsfond for Helgeland. Helgeland Kraftlag eies av Helgelandskommunene. De har et å rlig overskudd på 110-120 millioner kroner. Vi ønsker at HKs eiere kan bruke av dette overskuddet til et slikt fond. Tanken har vært luftet for HKs råd, og så vidt jeg skjønner var det ikke noen av rådsmedlemmene som hadde motforestillinger mot dette. Klarer vi å bygge opp dette fondet med 10-12 millioner årlig så vil vi om noen å r ha et solid grunnlag for å fremme alle typer forskning på Helgeland. Jeg tror at også dette vil kunne fremme samarbeid i denne regionen. Jeg tror også at vi kan få både fylket og staten med på å styrke et slikt fond hvis vi klarer å legge til så mye sjøl, sier Larsen.

Nye planer

- Høgskolen i Nesna må utvikle seg videre. Vi har i dag utdanning av lærere, IT-kandidater og sykepleiere. Vi har lykkes med å bygge opp desentraliserte studier. I dag har skolen 1300 elever. En del av disse fø lger desentraliserte kurs eller undervisning i våre avdelinger i Sandnessj øen, Mosjøen, Brønnøysund og Mo I Rana, mens 1000 har studiested Nesna. Men det er svært mange som velger å pendle i stedet for å slå seg ned i Nesna mens de studerer, sier Arna.

- Vi arbeider med å få ennå flere tilbud og nye fagkretser, og vi har blant annet visse planer om å få til noe i tekniske fag. Helgeland er tross alt stor på industri, men har i dag ingen teknisk utdannelse på høgskolenivå. Dette nye er ikke avklart. Vi vil i tilfelle søke å finne samarbeidspartnere for å utvikle et nytt tilbud.

Ikke flytting

- Når man stadig hører at folk snakker om å flytte Hø gskolen fra Nesna, så er det bortkastet energi. Vi er i gang med nybygg som skal stå klart i august 2005. Vi har bygget opp en stab med 120 ansatte med høg kvalitet her ute, så HiNe vil nok bestå, men det vil selvsagt ble mye aktivitet i vår regi i andre deler av distriktet, slår rektor Helge O. Larsen fast på sin første dag som rektor.