– Den ble bygget i 1963. Om du regner at den har løftet 100.000 tonn i året, så blir det noen tonn i løpet av 50 år, sier Arild Guldbrandsen i Rana Havnevesen.

Filmet rivingen

Denne uka pågår riving av den gamle krana på bulkterminalen som er den gamle koksverkskaia.

Willy Høgås har rivejobben og det å ta ned den gamla krana tar trolig en ukes tid. Deretter blir den gamla krana kappet opp i småbiter.

– Vi har filmet og tatt bilder av rivingen. Det er bare en liten del av industrihistorien i Rana som er bevart, sier Guldbrandsen.

At krana tross alt har overlevd 50 års bruk er imponerende. Nå var det på tide med nytt utstyr.

– Det er ikke mye slikt utstyr som har holdt i daglig bruk i 50 år. Men det har også vært store vedlikeholdskostnader på den, sier Guldbrandsen.

Større kapasitet

Hele krana veier trolig 170180 tonn, men understellet tas vare på.

– Det skal bygges om til silovogn, sier Guldbrandsen.

Snart kommer det nemlig ny kran, og den har mye større kapasitet.

– Den nye krana kommer om to uker, og den skal stå klar og ferdig montert i oktober. Båtene har blitt så mye større at vi ikke når ut i lasterommet med den gamle krana. Den nye krana har dobbelt så stor rekkevidde. Det blir et stort steg framover, sier Guldbrandsen.

Alt gammelt skal bort

Den nye krana blir også nesten dobbelt så høy og vil ha mye større løftekapasitet. Prisen ligger mellom 20 og 25 millioner.

– Den nye krana vil synes veldig godt, og den blir også finere. Vi håper den skal holde i 30 år, sier Guldbrandsen.

Fortsatt vil det stå en gammel kran igjen på området.

– Vi skal ha den i reserve i en stund, men den skal ned til neste år. Alt det gamle utstyret skal bort. En æra er over, sier Arild Guldbrandsen.