Hytteeieren fra Rana fikk kjempebot. Nå har han fått frist til å rydde opp

Fylkesmannen har gitt hytteeieren utsatt frist til å rette seg etter de påleggene som er gitt.