Gå til sidens hovedinnhold

Rus og psykiatri på timeplanen

Artikkelen er over 10 år gammel

28 studenter fra hele Helgeland begynte på videreutdanning i rusproblematikk og psykiske lidelser mandag. Det nye studietilbudet som Høgskolen i Bodø åpner i Rana er etterlengtet.

– Dette er et studium vi har jobbet lenge for å få til i Rana. Det er viktig å få økt kompetansen på området rus og psykiatri. Det er viktig for tilbudet rustjenesten driver i kommunene, og for oss i Helgelandssykehuset er det sentralt at oppstart er nå slik at studentene er ferdig til rusenheten åpner til våren, sier informasjonssjef i Helgelandssykehuset, Randi Erlandsen til Rana Blad.

Mandag var hun på plass sammen med seksjonslederen i rustjenesten i Rana kommune, Tore Sundrønning, for å markere hvor viktig det nye studiet er for spesialisthelsetjenesten så vel som for det kommunale tjenestetilbudet innenfor rus og psykiatri.

– I år fikk vi til oppstart takket være et godt samarbeid mellom Indre Helgeland Regionråd og Helse Nord som la penger i potten slik at Høgskolen i Bodø kom i gang på sin avdeling i Rana ett år før den opprinnelige planen, fortsetter Erlandsen.

Tore Sundrønning presiserte overfor studentene at rusavhengighet er et sammensatt problem, og at for å lykkes må man ikke se brukeren isolert, men inkludere historikken og bagasjen rusmisbrukeren har med seg.

– Det gjør endring i livsførsel mulig, som igjen øker livskvaliteten som igjen gjør det mulig for en rusmisbruker å ta kontroll over eget liv. Dette studiet som åpner er et viktig verktøy for å gjøre det mulig for dere å hjelpe hele mennesket. Men husk, det finnes ikke enkle løsninger på denne problematikken, sa Sundrønning blant annet.

Høgskolelektor Grethe Johansen viste til at rusproblematikk og psykiske lidelser er to store fagfelt som det er knyttet mye stigmatisering til. Mennesker med alvorlig psykiske lidelser har naturlig fått en plass i spesialisthelsetjenesten mens mennesker med rusproblem oftest plasseres innenfor sosialtjenesten.

– Mange faller utenfor fordi det ikke har vært kompetanse til å fange alle som har både rusproblem og psykiske lidelser. Fagfolkene har sett dette lenge, men det er først de sist ti årene at Helse-Norge har innsett nødvendigheten av en annen kompetanse, sa Grethe Johansen.

Høgskolen i Bodø har hatt dette studietilbudet i mange år, og fått gode tilbakemeldinger fra studentene.