– Russefeiring ødelegger utdannelsen

Byggfaglærer og tillitsvalgt i Skolenes Landsforbund, Chris Holstad, ønsker ei ordning der yrkesfagelevene er utplasserte hos bedrifter de første ukene i mai måned. I bakgrunnen holder elevene hans, som nylig har avsluttet russetida si, på med praktisk eksamen i muring. - Jeg har ingenting å utsette på dem, smiler Holstad. Foto: Hugo Charles Hansen

Byggfaglærer og tillitsvalgt i Skolenes Landsforbund, Chris Holstad, ønsker ei ordning der yrkesfagelevene er utplasserte hos bedrifter de første ukene i mai måned. I bakgrunnen holder elevene hans, som nylig har avsluttet russetida si, på med praktisk eksamen i muring. - Jeg har ingenting å utsette på dem, smiler Holstad. Foto: Hugo Charles Hansen

Artikkelen er over 11 år gammel

Chris Holstad tillitsvalgt i Skolenes Landsforbund (SL) mener at dagens russefeiring fullstendig tar bort fokuset fra læring. Han ønsker derfor å prøve ei ordning der elevene er utplasserte i bedrifter i disse maiukene.

DEL

– Vi ser en utvikling der russefeiringa har tatt helt feile veier, og gjør at elevene mister verdifull undervisning i en viktig periode av utdannelsen. Det er snakk om repetering, prøveeksamener og lignende med tanke på eksamener som kommer bare kort tid etter at russetida er over. Fraværet øker bare på i dagene fram mot 17.mai, og for de fleste som møter på skolen er tankene et helt annet sted enn på å lære. Resultatet er at elevene kommer dårligere ut, sier Chris Holstad, faglærer i byggfag på Polarsirkelen videregående skole, avdeling Mjølan.

Holstad er på ingen måte ute etter å henge ut årets russ som verstinger, det er heller snakk om ei utvikling han og kollegene hans har sett over tid. Rundt 75 ansatte ved Polarsirkelen videregående er organiserte i SL.

- Fint å feire skoleslutt

Slik dagens undervisningsløp er, er yrkesfagelevene utplassert i bedriftene andre perioder av studieåret, gjerne i forkant av russetida.

Nå lanserer altså Holstad og SL forslaget om å legge utplasseringsukene helt eller delvis til de første maiukene, perioden som forbindes med russefeiring.

– Det er viktig å poengtere at vi ikke ønsker russetida til livs, det er fint å kunne feire skoleslutt, men det er dimensjonene og fokuset som har blitt helt feil. Det starter gjerne så smått på høsten, og er blitt big business. Katalogene med russeutstyr kom før kunnskapsløftets nye pensumlitteratur var klar, så da ser du jo hvem som hadde det mest travelt, sier Holstad.

Vil ikke flytte problemet

Han sier at forslaget ikke kommer for å "flytte problemet" fra skolen og ut i bedriftene. Han mener at en slik ordning vil være med på å opprettholde læringsfokuset også disse ukene. At elevene ansvarliggjøres og vil prioritere litt annerledes, at russefeiringen ikke får slike proporsjoner som i dag, at de ser verdien i å bruke denne tiden også til å markedsføre seg overfor bedriftene hvor de kanskje skal ut i læretid i bare uker og måneder seinere.

– Dette er et tiltak for elevene, å tilby dem noe som synes mer motiverende enn å ta russefeiringa "helt ut".

Les mer i onsdagens papir- eller pdf-utgave av Rana Blad.

Artikkeltags