[iFINNMARK] Norske myndigheter vurderer nå faren for bruk av atomvåpen mot Norge eller nært Norge som et «ikke utenkelig» scenario.

Sammen med blant andre brannsjef Henrik Haldorsen og kommunelege Drude Bratlien danner Mæland et kommunalt beredskapsteam på sju i Sør-Varanger kommune som ser på og vurderer de potensielle risikoene for en kommune med atomvåpen-baser som nær nabo i øst.

Evaluering av atomfaren

Statens Strålevern har nylig kommet med en oppdatert evaluering av atomfaren.

"Det er økt sannsynlighet for at kjernefysisk og radiologisk materiale skal bli benyttet i ondsinnede handlinger", heter det i rapporten.

Her er det også listet opp en lang rekke problemfaktorer som kan få konsekvenser for Norge:

Terrorangrep på atomkraftverk, økning i kjernedrevne fartøy som seiler langs norskekysten i nord, transport av atomkraft langs kysten, oppstart av Russlands flytende atomkraftverk, håndtering av kjernefysisk avfall og ulykker ved et aldrende antall atomkraftverk rundt om i verden.

 

Rapporten nevner også Russlands nye kjernedrevne cruisemissil og undersjøiske drone, som begge sannsynligvis vil bli testet i og over den russiske delen av Barentshavet. Radioaktivt deponering, forurensning og eksponering for ioniserende stråling kan ha innvirkning på liv, helse, miljø og andre offentlige interesser, heter det i rapporten.

Atomvåpen lagret

BO har tidligere publisert en gjennomgang av hvor Russland sannsynligvis lagrer atomvåpen på Kola-halvøya.

– Vår jobb er å holde oss oppdatert med den best tilgjengelige beredskapen. Når vi får slike rapporter, må vi se gjennom våre planer, sier Mæland til nettstedet.

Informasjon om hvordan innbyggerne skal forholde seg i tilfelle katastrofe og distribusjon av jodpiller for å beskytte sårbare mennesker mot strålefare er noe av det beredskapsteamet har jobbet med. Det kommunale beredskapsteamet møttes sist fredag.

På nasjonalt nivå har Norge en nukleær beredskapsorganisasjon med et kriseutvalg ledet av strålevernsmyndighetene.