I snart en måned har avdelingen Fossekallen ved Frikultbarnehagen avdeling Ytteren hatt sin utebase ved Skibua på Selfors. De velger å være her, siden det blir raskere tørt og snøfritt her om våren.

- Vi har latt oss irritere over søpla som lå over alt. Til slutt ble vi leie og bestemte oss for å plukke opp rasket etter miljøsynderne, sier pedagogisk leder Øyvind Tøndersen.

Han forteller at litt av filosofien til deres barnehagedrift er å lære ungene å ferdes i naturen på en skånsom måte. Det betyr at andre ikke skal se at de har vært der på tur.

- Det er ikke skånsom ferdsel å kaste papir og annet rask i naturen, sier han.

Sjokoladepapir og plast

Ungene viste stor iver i det å finne søppel. De finkjemmet området og skogen nært Varmosletta.

- Vi har ryddet søppel inne i skogen, sier Gustav Røseth Lamo.

- Vi fant mange små blanke poser og rett i koppen-poser, sier Vida Kirkhus Berntsen.

Eirik Stensen Midtgaard skyter inn at de også fant mye sjokoladepapir.

- Det er ikke bra med søppel i naturen. Vi vil ha blåbær og blomster, som lukter godt. Søppel ønsker vi ikke. Norge kan ikke være verdens søppelland, sier kameratene Sondre Larsen og Gustav Røseth Lamo.

Farlig for dyrene

Søppeljakten avdekket også søppel ikke ungene selv skulle ta i. I forkant av jakten hadde de fått klar beskjed om å ikke røre knust glass. Ved slike funn skulle de voksne varsles.

Tøndersen innrømmer at for enkelte unger var denne beskjeden lett å glemme, siden de var ivrige i tjenesten.

- Vi greide å gjennomføre søppelplukkinga uten kuttskader. Vi fant en del knuste vinflasker. Dette glasset la vi i brukte melkekartonger, sier den pedagogiske lederen.

- Knust glass i naturen er dumt. Dyrene kan skjær seg. De kan også komme til å spise søpla. Da vil de bli syke og dø, sier Vida Kirkhus Berntsen.

På dag to for søppelplukking hadde noen av ungene sørget for å være skikkelig kledd på fingrene. De hadde tatt med seg arbeidshansker hjemmefra.

Inntektsbringende

Søppeljakten resulterte i fem fulle bæreposer, som barnehagebarna bar ned til Skibua på Selfors for kasting. Under jakten fant de også noe tomgods de kan tjene penger på.

- Vi skal selvfølgelig sørge for å levere inn de ølboksene vi kan få pant for, sier Tøndersen.

Dette vil bli penger som kan benyttes for fellesskapets beste innad i gruppa.

Finnes søppeldunker

De barnehageansatte synes det er trasig at ungene skal oppleve å finne en så tilgriset naturperle, som Varmosletta.

- Jeg vet dette området er mye brukt. Både av skolene og andre, sier Tøndersen.

Han synes det blir ekstra ille at det fylles opp av søppel, når det er satt opp tre søppeldunker i området. Her kan folk kaste sine etterlatenskaper.

- Kanskje er det et problem at dunkene begynner å bli fulle, men er det mulig å ta med seg søpla hjem og kaste den der, sier Tøndersen.

Han synes ikke det finnes noen god grunn for å grise til.