Gå til sidens hovedinnhold

Her bygger Hæhre ny tunnel i Saltdal

Artikkelen er over 4 år gammel

[Avisa Nordland] Nå kan man se de første tegnene til anleggsaktivitet ved rv. 77 Tjernfjelltunnelen i Saltdal.

Det skriver Statens vegvesen på prosjektets Facebook-side.

Entreprenøren rigger seg til og er i gang med noen mindre arbeider, og en kan også nå se konturene av det som skal bli tunnel.

Det er forventet at arbeidet skal være ferdig høsten 2019.

I august ble det klart at Hæhre Entreprenør AS fikk jobben, og i september signerte de avtalen med Statens vegvesen.

– Dette er et prosjekt med mye positiv oppmerksomhet. Dagens veg er en flaskehals som mange gleder seg til å bli kvitt, og vi ønsker dere lykke til med oppdraget, sa regionvegsjef Torbjørn Naimak da han signerte kontrakten for Statens vegvesen for en drøy måned siden.

Ti entreprenørselskap deltok i anbudskonkurransen. Etter kontrollregning og gjennomgang av dokumentasjon var det Hæhre som ble tildelt jobben. ToK Joint Venture, som var lavest på pris, leverte en formell klage på tildelingen. Denne ble behandlet, men ikke tatt til følge.

Les også

Hæhre leverte det nest billigste anbudet, men får likevel tunneljobben

 

Arbeidet med Tjernfjelltunnelen sto lenge stille fordi det måtte avklares hvem som skulle være entreprenær for neste trinn, etter at Kristensen Maskin AS bygde forskjæring og etablerte riggområde for hovedentreprenøren.

Om prosjektet

Prosjektet rv. 77 Tjernfjelltunnelen omfatter bygging av tunnel inklusive portaler, samt noe vegbygging på begge sider.

  • Riksveg 77 er en ca. 34 km lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensa i øst.
  • Den 4 km lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Vegen går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura.
  • Andelen tunge kjøretøy er 26 %. På vinteren er vegen ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast.
  • Tunnelen blir ca. 3,3 kilometer lang
  • På Junkerdalssida skal det etableres forskjæring og bygges 480 meter veg som tilknytning til eksisterende rv. 77.
  • På Saltdalssida får rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av dette krysset. Det skal også lages vegtilknytning til gammel rv. 77.
  • Masser legges ut i vegfylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg skal massene legges i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.  
  • Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde arbeidene med forskjæring og riggplass for tunnelarbeidene i februar–april 2016.
  • Anleggsarbeidet fortsetter fra høsten 2016, og skal etter planen være fullført høsten 2019.

Kilde: Statens vegvesen

 

Kommentarer til denne saken