Konkurs hos avfallsselskap rammer 13 ansatte: ‒ Vi er overrasket over at selskapet kastet kortene

Av

Avfalls-innsamler konkurs, Iris tar selv over i distriktet.