Avtalen er en del av prosjektet «Gå inn i din tid!», og innebærer blant annet utvikling av informasjonsmateriell for skole og næringsliv.

HiNe vil gjennom dette prosjektet gjøre sitt for at databransjen sakl bli mer etisk bevisst.

- For at vi i fremtiden skal kunne få en databransje som i større grad tar et etisk ansvar for å hindre at nettet blir brukt til å spre overgrep mot barn, må vi bevisstgjøre våre IT-studenter, mener Per Arne Godjord, forfatter og doktorgradsstipendiat i Informatikk ved HiNe sitt studiested i Mo i Rana.

Første steg i samarbeidet med Redd Barna ble tatt da prosjektleder for Redd Barnas Barneporno på Internett, Elizabeth Skogrand, ble invitert som gjesteforeleser for IT-kandidatstudentene i desember i fjor. 12. mars i år vil HiNe og Redd Barna undertegne avtalen om samarbeid, og i høstsemesteret 2003 vil studentene ved samfunnsinformatikk 1. og 3. året IT-kandidat bli satt til å utforme informasjons- og bevisstgjøringskampanjer og materiell, både for skole og næringsliv.

I tillegg til dette prosjektet vil IT-kandidatstudiet samarbeide med Norsk Folkehjelp om begynneropplæring i IT gjennom et utdanningsprosjekt i Sør-Sudan. HiNe har startet arbeidet med å se hva studiet på Mo kan bidra med innenfor rammen av IT-kandidatstudiet og temadelen «Gå inn i din tid!»

Fagtemadelen har fått navnet «Gå inn i din tid!» med referanse til Nordahl Griegs dikt «Til ungdommen» - nettopp fordi det er ungdommen som skal forme samfunnets fremtridige bruk av informasjonsteknologi