Veiprosjektet E6 Helgeland nord blir trolig 13 kilometer kortere. Dette er strekningen som da må droppes

Artikkelen er over 3 år gammel

Veiprosjektet E6 Helgeland Nord ble satt i gang for å lage 62 km ny E6 med god standard. Nå blir lengden på ny fin vei trolig bare 49 km.